Doktori Repozitórium - segédlet

 

A 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 53/A. §, valamint a Kormány 1167/2014. (III. 25.) Korm. határozata tudományos közlemények közzétételéről szóló nemzeti bibliográfiai adatbázis létrehozatalával kapcsolatos egyes feladatokról szóló jogszabálynak megfelelve a Soproni Egyetem az intézmény PhD értekezéseit DOI számmal látja el és a Magyar Tudományos Művek (MTMT) tárában rögzíti, teljes szövegű nyilvánossá tételét az UNI-SOPRON Doktori Repozitóriumban biztosítja.

 

A Doktori Repozitórium a Soproni Egyetemen 2000. január 1. után megvédett doktori értekezéseket tartalmazza. A repozitóriumban tárolt anyagok - a kormányrendeletben biztosított kivételek figyelembevételével - szabadon hozzáférhetőek.