Dokumentumok

Fenntartói nyilatkozat

Központi Könyvtár ügyrendje és szabályzatai

Központi Könyvtár és Levéltár ügyrendje (2021.04.21)

Mellékletek
I. Központi Könyvtár:
I/A. Könyvtárhasználati Szabályzat 
I/B. Műemléki Gyűjtemény Látogatásának/Kutatásának Rendje
I/C. Gyűjtőköri Szabályzat
I/D. Minőségirányítási Kézikönyv
I/E. Közgyűjtemények együttműködési organogramja
I/F. PATLIB-Központ Használati Szabályzat

II. Központi Levéltár: Kutatótermi szabályzat

III. EISZ Nemzeti Program adatbázis-használati szabályzata (az ügyrend 18. oldalán)

IV. Doktori Repozitórium Szabályzata (az ügyrend 19. oldalán)

V. Publicatio Repozitórium Szabályzata (az ügyrend 20–21. oldalán)

Számítógép-használati szabályzat

Soproni Egyetem Kiadó Ügyrendje (2021.04.21)

Minőségügy

A Soproni Egyetem Központi Könyvtára és tagkönyvtárai 2003-tól indították meg minőségfejlesztéssel foglalkozó programjaikat. Évente meghatározott terv szerint végezzük az elégedettségvizsgálatokat, valamint a teljesítménymérést: A Központi Könyvtárban évente 2 (tavaszi és őszi szemeszter), a kari könyvtárakban általában évente 1 (őszi szemeszter) alkalommal.

Minőségirányítási kézikönyv

Egyetemi Minőségügy

Könyvtáros etikai kódex