Dokumentumok

Fenntartói nyilatkozat

Központi Könyvtár ügyrendje és szabályzatai

Központi Könyvtár és Levéltár ügyrendje (2021.04.21)


MELLÉKLETEK

I. Központi Könyvtár:

I/A. Könyvtárhasználati Szabályzat
I/B. Műemléki Gyűjtemény Látogatásának/Kutatásának Rendje
I/C. Gyűjtőköri Szabályzat
I/D. Minőségirányítási Kézikönyv
I/E. Központi Könyvtár és Levéltár organogramja
I/F. PATLIB-Központ Használati Szabályzat

II. Központi Levéltár: Kutatótermi Szabályzat

III. Benedek Elek Pedagógiai Kar Könyvtárának ügyrendje

IV. EISZ Nemzeti Program adatbázis-használati szabályzata

V. Doktori Repozitórium Szabályzata

VI. Publicatio Repozitórium Szabályzata

VII. Egyetemtörténeti Dokumentumtár eljárásrendje

Számítógép-használati Szabályzat

Soproni Egyetem Kiadó Ügyrendje (2021.04.21)

Minőségügy

A Soproni Egyetem Központi Könyvtára és tagkönyvtárai 2003-tól indították meg minőségfejlesztéssel foglalkozó programjaikat. Évente meghatározott terv szerint végezzük az elégedettségvizsgálatokat, valamint a teljesítménymérést: A Központi Könyvtárban évente 2 (tavaszi és őszi szemeszter), a kari könyvtárakban általában évente 1 (őszi szemeszter) alkalommal.

Minőségirányítási kézikönyv

Egyetemi Minőségügy

Könyvtáros etikai kódex