Oktatási segédletek az Információkeresés és -közlés című tantárgyhoz


ELŐADÁSOK
:

Kiss Danuta – Nagyváradi Enikő: Információk rendszerezése a könyvtárban

1. rész: Könyvtártípusok, a könyvtárak feladatai

2. rész: Dokumentum-tipológia, a szakirodalom feldolgozása és értékelése, információkeresés- és szolgáltatás

3. rész: Információforrások a weben

Nagyváradi Enikő: Hogyan írjunk szakdolgozatot, referátumot online környezetben:

1. rész: Szabályzatok

2. rész: Irodalomkutatás

Gyakorlatok

Tompa Mónika:

Keresés a gyakorlatban I. (SOE KK elektronikus katalógus, Magyar Erdészeti Bibliográfia Adatbázis)

Keresés a gyakorlatban II. (ODR, MATARKA, MABI, Erdészeti Repozitórium, MEK, EPA)

Keresés a gyakorlatban III. (Hungaricana, Arcanum, EISZ – hazai és külföldi adatbázisok)Kiss Danuta: Információk rendszerezése a könyvtárban 1.

Kiss Danuta: Információk rendszerezése a könyvtárban 2.: Információforrások a weben

Kiss Danuta: Gyakorlat az "Információk rendszerezése a könyvtárban" című előadásokhoz

Tompáné Székely Zsófia: Könyvtárismereti alapok

Tompa Mónika: Keresés a gyakorlatban 


"HALLGATÓ-BARÁT" tananyag:

Tompáné Székely Zsófia – Tóth Mónika: Könyvtárismereti alapok

Kiss Danuta – Tóth Mónika: Információk rendszerezése a könyvtárban

Kiss Danuta – Tóth Mónika: Szakinformációk a korlátozott és szabad hozzáférésű forrásokban

Tompa Mónika – Tóth Mónika: Keresés a gyakorlatban


ZH felkészítő:

ZH felkészítő kérdések az "Információkeresés és -közlés" c. tantárgyhoz

Az oktatási segédletek rekord információi a könyvtári adatbázis WEBOPAC menüpontból lekereshetők.