Munkatársak

Biczó Tamás könyvtári szaktájékoztató
SOE Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar Könyvtára 
9400 Sopron, Erzsébet u. 9. 101. terem
biczo.tamas@uni-sopron.hu 06/99-518-362 
Demjénné Csiszár Andrea segédkönyvtáros demjenne.cs.andrea@uni-sopron.hu

06/99-518-223

Fenyvesi Sándor könyvtáros fenyvesi.sandor@uni-sopron.hu

06/99-518-283

Horváth Csaba

informatikus könyvtáros

horvath.csaba@uni-sopron.hu

06/99-518-295

Huszár Zsuzsanna könyvtáros asszisztens huszar.zsuzsanna@uni-sopron.hu 06/99-518-283
Jánosáné Hoffer Gyöngyi informatikus könyvtáros janosane.hoffer.gyongyi@uni-sopron.hu 06/99-518-223
Kissné Jáki Gabriella  könyvtári koordinátor
SOE Benedek Elek Pedagógiai Kar Könyvtára
9400 Sopron, Ferenczy J. u.5. I. em. 
kissne.jaki.gabriella@uni-sopron.hu

06/99-518-951

Lózs Karolina könyvtári szaktájékoztató lozs.karolina@uni-sopron.hu

06/99-518-289

Mihácsiné Inczédi Szilvia informatikus könyvtáros mihacsine.szilvia@uni-sopron.hu 06/99-518-283 
Nagyváradi Enikő          könyvtári informatikus nagyvaradi.eniko@uni-sopron.hu 06/99-518-289
Pethőné Mesics Ildikó könyvtáros asszisztens pethone.ildiko@uni-sopron.hu 06/99-518-295
Pongrácz Enikő könyvtári szaktájékoztató
SOE Benedek Elek Pedagógiai Kar Könyvtára
9400 Sopron, Ferenczy J. u.5. I. em. 
pongracz.eniko@uni-sopron.hu 06/99-518-951
Dr. Ifj. Sarkady Sándor tudományos kutató sarkady.sandor@uni-sopron.hu 06/99-518-268
Tompa Mónika

könyvtári és levéltári főigazgató,
könyvtárkozi kölcsönzés

tompa.monika@uni-sopron.hu
konyvtarkozi@uni-sopron.hu

06/99-518-288