Selmectől Sopronig emlékkiállítás


Sopron & Selmec 100 rendezvénysorozat keretében, 2018. december 5-én nyílt kiállítás a Központi Könyvtár és Levéltárban Selmectől Sopronig címmel. A Központi Könyvtár és Levéltár nyitvatartási idejében látogatható kiállításon könyvek, korabeli hírlapcikkek mellett eredeti dokumentumok válogatott másolatai tekinthetők meg az egyetemi Levéltár által őrzött iratanyagból.

Az első tárló (Selmeci előzmények) képeket villant fel a főiskola utolsó selmecbányai éveiből. Olvasható itt Szép Ernő Ballag már a vén diák című, Vasárnapi újságban megjelent tárcája, amelyben az utolsó selmeci valétálást örökítette meg a szerző. A tárló érdekessége néhány, a 100 évvel ezelőtti Selmecbányáról készült felvétel, melyeket Roth Gyula, egyetemünk egykori professzora készített. Az egyetemi levéltárban őrzött fotóhagyaték legizgalmasabb darabjai közé tartozik az Erdészeti Palota lépcsőjéről készült, fekete-fehér sztereo felvétel, melynek anaglif másolatát nézve, 3D-ben is átélhetjük, milyen volt Selmecbánya száz évvel ezelőtt! A dokumentumválogatást néhány selmeci vonatkozású tanulmányi szabályzat, kőnyomatos jegyzet egészíti ki.

A második tárlóban (Menekülés Selmecről) a 1918-1919 fordulóján lezajlott események dokumentumait láthatjuk. A diákok december közepi meneküléséről eddig még nem kerültek elő korabeli fényképek, ezért a történések hangulatát Ruzsinszky László Tempus c. regényéből származó illusztráció tükrözi az összeállításban. Hírlapvita világít rá arra, milyen tétje volt annak, hogy a magyar nyelvű intézmény áttelepül Felső-Magyarország többnemzetiségű régiójából. Ebben a tárlóban emlékezünk meg a költözést levezénylő Réz Géza rektorról is. A dokumentumokat a centenáriumi évforduló első kiadványa, Tamási László Pillanat című dramolettje egészíti ki.

A harmadik tárló (Sopron befogad) a főiskola Sopronba kerülésének történetét meséli el, amelyben elévülhetetlen érdemei voltak Sopronyi Turner Mihálynak. Sopron akkori polgármestere minden követ megmozgatott a főiskola ide kerüléséért, erről több dokumentum is szerepel az összeállításban, a MNL Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltárának iratanyagából (ezúton is köszönjük hozzájárulásukat). Ilyen például a „Felhívás Sopron polgáraihoz” kiáltvány, melyben Thurner a tanárok és a diákok elhelyezésére kéri meg a város lakóit, a háború utáni nehéz lakásviszonyok dacára. A főiskola Sopronba költözésének sajtóvisszhangját tükrözi az április végéig – a teljes tanári kar Sopronba költözéséig – terjedő újságcikk-válogatás. A tanítás 1919. április 28-án kezdődött meg a Károly laktanyában.

A negyedik tárló (Soproni újrakezdés) az első soproni évekbe, a hányattatott sorsú Alma Mater új otthonra találásába nyújt betekintést. A sajtódokumentáció kedves soproni diákjelenetet és a diákok üdvözletét örökíti meg 1919 márciusából. A főiskola Rektori Hivatalának irataiban fennmaradtak a főiskolára visszatérni szándékozó hallgatók levelei: ezek közül néhány jellemző darab mutatja, milyen helyzetben voltak a korabeli diákok. Sokan több éves frontszolgálat után jelentkeznek újra a háború miatt megszakított tanulmányok folytatására: ezt tükrözi a lakonikus tömörségű „kérek drótválaszt utolsó vizsgáim letételére...” távirat üzenettől a fia hadifogságáról hírt adó, megható apai levelezőlapig terjedő válogatás.

Külön tárlóban kaptak helyet a selmecbányai vonatkozású könyvek, közöttük ifj. Krug Lajos, a költözést is megörökítő regénye, a Tüzek a végeken: Selmectől-Sopronig. A diákhagyományokat elevenen adja vissza Ruzsinszky László Tempusa, melynek több kiadása is megtekinthető; Tassonyi Ernő Aki a párját keresi: Regény a selmeci diákéletből c. regénye; illetve Kosáryné Réz Lola Selmeci diákok c. könyve. A főiskola háborús veszteségeinek állít emléket Dr. ifj. Sarkady Sándor A Selmecbányai Főiskola hősi halott hallgatói (1914-1921) című munkája. Ritkasága miatt Pittner Tivadar Tódor Vérzivatar című regényének csak a címlapmásolata kerülhetett a tárlóba; reménykedünk újabb kiadásában.

Tompa Mónika könyvtári és levéltári főigazgató: Gondolatok a „Sopron-Selmec 100” emlékkiállítás megnyitására

Selmectől Sopronig kiállításmegnyitó galéria

MNL GYMSM Soproni Levéltára híradása a kiállításól