Szolgáltatások

Ingyenes szolgáltatásokKölcsönzés, hosszabbítás, előjegyzésKöltségtérítéses könyvtári szolgáltatásokKönyvtárközi kölcsönzés |  Sajtófigyelő |  Erdészeti Tallózó |  Magyar Erdészeti Bibliográfia | MűemlékkönyvtárSelmeci szobaOktatás, használóképzés |  EISZ szolgáltatások |  Magyar Tudományos Művek Tára |  Repozitóriumok |  PATLIB-Központ |  NAVA-pont 

Ingyenes, beiratkozáshoz nem kötött szolgáltatások

  • Könyvtárlátogatás, könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata 
  • Állományfeltáró eszközök és ingyenesen elérhető adatbázisok használata 
  • Információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól 

Kölcsönzés, (online) hosszabbítás, előjegyzés

Költségtérítéses könyvtári szolgáltatások

 Díjtétel megnevezése  Térítés összege*

Beiratkozási díj
(1997. évi CXL. törvényben meghatározott ingyenes szolgáltatásokon kívüli használatokért)*

 

* lehetőség van féléves időtartamra szóló beiratkozásra is

1.000,-Ft/év/SOE hallgató
1.500,-Ft/év/más felsőoktatási intézmény hallgató, oktató, doktorandusz, dolgozó
2.000,-Ft/év/külső olvasó
1.000,-Ft/év/kedvezményes: 16 éven felüli diák, nyugdíjas, hátrányos helyzetű, pedagógus, gyermekgondozási díjban részesülő
5.000,-Ft/év/jogi személy (limitált felhasználó)
Díjmentes: 16 éven aluliak, 70 éven felüliek, súlyos fogyatékosságot tanúsító igazolással [49/2009. (XII. 29.) EüM r.] rendelkezők, könyvtári dolgozók, muzeális intézmények és levéltárak dolgozói

 Könyvtárközi kölcsönzés 

Belföldi könyv esetén a visszaküldés postaköltsége terheli az olvasót.
Másolat a küldő könyvtár díjtételei szerint.
Nemzetközi kölcsönzés írásbeli megállapodás alapján.

 Nyomtatási díjtételek
(nyomtatás ff, szkennelés)

A/4 – 20,-Ft/oldal
A/3 – 30,-Ft/oldal

 Könyvtári kiadványok díjtételei 

Erdészeti Tallózó
- Vállalatok, szervezetek: 60.000,-Ft/év + ÁFA
- Magánszemélyek: 15.000,-Ft/év + ÁFA

 Irodalomkutatás, témafigyelés, impact factor, stb. Eseti és egyedi megállapodások, szakmai előirányzatok alapján (ráfordított munkaidő, anyag- és rezsiköltség). (pl. 3.000-5.000,-Ft/óra; 150-500,-Ft/tétel feldolgozás szintje szerint.)
 Oktatás  Mindenkor érvényben lévő egyetemi díjtételek alapján.
 Terembérleti díj   Csak külsőknek SOE Gazdasági Hivatallal történő egyeztetés alapján.
 Egyéb könyvtári díjtételek

Késedelmi díj:
- 20,-Ft/dokumentum/nap
- 50,-Ft/kézikönyvtári dokumentum/nap
Elveszett olvasójegy pótlása – 300,-Ft/olvasójegy
Elveszett dokumentum pótlása – ugyanazon kiadású példány beszerzése, vagy az ismételt beszerzés könyvtár által megállapított költsége

Könyvtárközi kölcsönzés

A könyvtár azokat a dokumentumokat, amelyek gyűjteményében nem találhatók meg, könyvtárközi kölcsönzés útján szerzi be az olvasóknak eredetiben vagy másolatban. Az ilyen módon átadott dokumentumok használatának feltételeit a kölcsönadó könyvtár szabja meg. Az olvasót terheli: a dokumentum visszaküldésének postaköltsége, ill. a dokumentum kölcsönzéséért a küldő könyvtár díjszabásai szerint felszámított összeg. A könyvtárközi kölcsönzés feltétele a könyvtárba történő beiratkozás. Kéréseket fogadunk személyesen, telefonon (06/99-518-288), illetve e-mail-ben: konyvtarkozi@uni-sopron.hu

Sajtófigyelő

Elektronikusan 2011. március 1-től (előtte papír alapon) érhető el. Napi aktualizálással gyűjtjük a napi-, heti- lapokban egyetemünkkel, az oktatott szakokkal, szakterületekkel, felsőoktatással, innovációval, kutatás+fejlesztéssel kapcsolatos híreket. Gyűjtjük a nyomtatásban megjelent cikkek címeit és a teljes szöveggel elérhető linkeket.

Link: https://bismarck.nyme.hu/18340.html

Erdészeti Tallózó

Információforrásokban közölt cikkek, összefoglalók, folyóirat tartalomjegyzékek, hírek és egyéb közlések alapján. Az egyetem IP tartományába tartozó számítógépekről ingyenesen elérhető elektronikus szolgáltatásunk (egyéb esetekben előfizetéshez kötött). Aktualizálása hetente történik. Az "Erdészeti Tallózó" weblapján lehetőség van az ismertetett cikk kérésére, elektronikus, ill. nyomtatott formában.

Link: http://erdeszetitallozo.nyme.hu/

Magyar Erdészeti Bibliográfia 1965-

1996-ig teljes, építése folyamatos. Az erdészethez és közvetlenül kapcsolódó vadászat, halászat, természetvédelem, környezetvédelem, és elsődleges faipari szakirodalom bibliográfiai adatai között kereshet az itt felsorolt folyóiratok feldolgozása alapján: Agrártörténeti Szemle; Biológiai Közlemények; Botanikai Közlemények; Az Erdő/Erdészeti Lapok; Erdészeti és Faipari Egyetem Tudományos Közleményei; Erdészeti Kutatások; Erdőgazdaság és Faipar; Faipar; Faipari Kutatások; Az MTA Agrártudományok Osztályának Közleményei; Magyar Vadász; Nimród; Országos Erdészeti Egyesület Erdészettörténeti Szakosztálya Közleményei.

Link: http://lib.nyme.hu:8081/WebPac.bib/CorvinaWeb

Műemlékkönyvtár

A Központi Könyvtár Műemlékkönyvtárának kialakulása egybeesik az első magyarországi bányatisztképző iskola alapításával Selmecbányán (1735). Az első, alapító levélnek is tekinthető szervezeti és tanszabályzat előírta „neves szerzők munkáinak beszerzését”, mint ahogy azt is, hogy a hallgatók kötelesek „a bányaiskola beszerzett szakműveit szabad óráikban egymás között felolvasni”. Az oktatás kezdetével tehát a könyvtár is megkezdte működését 1735-ben. A Központi Könyvtár épületében kialakított műemlékteremben megtekinthető a mintegy 12.000 kötetből álló gyűjtemény egy része - tudománytörténeti szempontból is érdekes, 12 szakcsoport szerinti felosztásban.
Bővebb információ: http://ilex.efe.hu/kk275/index.php

A gyűjtemény előzetes egyeztetést követően látogatható a Központi Könyvtár nyitvatartási idejében:
Hétfő: 11.00 - 16.00
Kedd, Csütörtök: 9.00 - 16.00
Szerda: 9.00 - 17.00
Péntek: 8.00 - 14.30

Előzetes időpont egyeztetés az alábbi elérhetőségeken lehetséges:
Tel.: 06/99-518-288
Email: library@uni-sopron.hu

Selmeci Szoba

A Központi Könyvtár kedves színfoltja az ún. Selmeci Szoba, amely 2016 óta fogadja látogatóit. Ebben a szobában gazdag tárgyi gyűjtemény hívja fel a figyelmet egyetemi értékeink megőrzésére és a selmeci-soproni diákhagyományokra.

A kiállított tárgyak időszakosan váltakoznak. Az elmúlt években professzorok, tanárok, végzett mérnökhallgatók (erdészek, bányászok, geodéták, kohómérnökök) és egyetemi polgárok adományoztak tárgyakat a szobának. Az egyetem hagyományaihoz fűződő tárgyak folyamatosan érkeznek, többek között az óceánon túlról is, Kanadából.

A gyűjtemény előzetes egyeztetést követően látogatható Dr. Ifj. Sarkady Sándor történész, tudományos kutató vezetésével az alábbi nyitvatartási időben:
Hétfő-Csütörtök: 8.00 - 15.00
Péntek: 8.00 - 14.00

Előzetes időpont egyeztetés az alábbi telefonszámon lehetséges:
06/99-518-268

 

Könyvtárhasználat, kutatásmódszertan, információ keresés oktatása

Oktatási segédletek az Információkeresés és -közlés című tantárgyhoz.

További hasznos információk a Segédletek menüpont alatt 

EISZ szolgáltatások

2001 óta az Elektronikus Információszolgáltatás (rövidítve: EISZ) biztosítja a hozzáférést elektronikus tudományos tartalmakhoz, szakadatbázisokhoz, folyóiratokhoz, könyvekhez és faktografikus művekhez a hazai felsőoktatási intézmények és szakkönyvtáraik, a nonprofit kutatóhelyek és szakkönyvtáraik, ill. oktatással, kutatással foglalkozó egyéb intézmények és szakkönyvtáraik számára. A Soproni Egyetem IP tartományába tartozó számítógépeiről elérhető és hozzáférhető nemzetközi multidiszciplináris adatbázisok: Web of Science; SCOPUS; ScienceDirect; Springer; EBSCO

Link: http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/

Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT)

Repozitóriumok

Szellemi-tulajdonvédelmi tanácsadás (PATLIB-Központ)

2007. május 1-én alakult meg a Központi Könyvtárban, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (korábbi nevén Magyar Szabadalmi Hivatal) által. Szellemi tulajdonvédelmi információs pont és könyvtár.

Link: http://patlib.nyme.hu/

NAVA-pont

Nemzeti Audiovizuális Archívum - a magyar nemzeti műsor-szolgáltatói kötelespéldány-archívum, amely jellegénél fogva audiovizuális tartalmakat gyűjt. Gyűjtőkörébe a következő csatornák magyar gyártású illetve magyar vonatkozású (hungaricum) műsorai tartoznak: M1, M2, Duna, RTL Klub, TV2, Kossuth rádió, Petőfi rádió, Bartók rádió. A NAVA különlegessége, hogy gyűjteményéhez online hozzáférést biztosít a törvény szabta kereteken belül - archívumának adatbázisa szabadon kereshető, a benne található műsorok teljes terjedelmükben pedig az úgynevezett NAVA-pontokon (amelyek a könyvtárakban, iskolákban stb. elérhető terminálokat jelent) tekinthetők meg.

Link: https://nava.hu/